aurum
aurum wróć

FUDNUSZE
EUROPEJSKIE


aurum aurum
Spółka AURUM ENERGY realizuje projekt współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich pt.

"Opracowanie technologii gazyfikacji biomasy do produkcji gazu o czystości umożliwiającej zasilenie agregatu kogeneracyjnego o mocy 50 kW energii elektrycznej ( moc w paliwie 200 kW )."

Celem projektu jest opracownie w ramach działania „2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” technologii umożliwiającej produkcję paliwa gazowego z biomasy w celu zasilenia gazowego agregatu kogeneracyjnego.
Wartość projektu:
488.998,80 PLN brutto
397.560,00 PLN netto

Dofinansowanie:
337.926,00 PLN

aurum aurum

Spółka AURUM ENERGY realizuje projekt współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich pt.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa pn. „Epic Alfa Fundusz zaawansowanych technologii w fazie PoP i PoC” realizowanego przez Epic Alfa sp. z o.o.
Wartość projektu:
1 000 000, 00 PLN brutto
Dofinansowanie:
800 000, 00 PLN

aurum aurum